«Кожен, хто перестає вчитися, старіє, – не важливо, у 20 або 80 років, – а будь-який інший, хто продовжує вчитися, залишається молодим. Найголовніше в житті – зберегти мозок молодим». Цю цитату приписують відомому американському промисловцю Генрі Форду.

3 лютого 2024 року в конференц-залі філософсько-богословського факультету Українського Католицького Університету (м. Львів) відбулося урочисте вручення сертифікатів випускникам річної навчальної програми «Медико-психологічний та соціальний супровід осіб вразливих категорій» (МПСС). Ця програма базована на холістичній, біопсихосоціальній моделі здоров’я та має на меті допомагати здійснювати супровід людей вразливих категорій у світлі визнання цінності людської особистості.

Майже половина учасників курсу – це група з десяти студентів – мали змогу вчитися завдяки НЄЛЦУ, за підтримки фондів “Густав Адольф Верк” і “Одеса Штіфтунг”. Вісім наших студентів успішно склали іспити та отримали сертифікати в Міжнародній системі ЄКТС. Цільова аудиторія навчання досить широка: це фахівці соціальної, психологічної та інших галузей, а також усі, хто живе або постійно стикається чи працює з дітьми й дорослими з числа вразливих категорій (особи з інвалідністю, різноманітними залежностями, літні люди, особи, які потребують фізичної, психологічної та емоційної підтримки). Від НЄЛЦУ навчання проходили працівники Реабілітаційного центру Св. Павла (Одеса), християнської школи «Світло» (Рівне), служителі, працівники й волонтери церковних громад (Харків, Бердянськ). Студенти мали різну конфесійну приналежність: лютерани, реформати, православні.

Навчання управлінням рухом колісного крісла

МПСС – це спільний проєкт Інституту екуменічних студій УКУ та Міжнародної федерації «Лярш». Він триває вже 14 років. Програма складена дуже талановито, залучені викладачі різного фаху: лікарі, психотерапевти, психологи, священники, досвідчені батьки дітей з інвалідністю, колишній військовий льотчик – людина з інвалідністю після поранення, танцеруховий терапевт, реабілітологи. Програма складається з дев’яти модулів, що охоплюють розвиток людини від народження до смерті. Протягом навчання студенти сформували такі компетентності:

• знання етапів розвитку людини;

• вміння розпізнавати усі види патологїй та порушень, що характерні для осіб вразливих категорій, а також типи залежності та її наслідки для особистого і соціального життя людини;

• вміння визначати характерні особливості родин, де є особи вразливих категорій;

• вміння налагоджувати ефективне спілкування з особою, яку супроводжують;

• знання принципів вибудовування стосунків з особою, яку супроводжують;

• практичні знання з формування довірливих стосунків з особою, яку супроводжують, та коригування нею власної діяльності;

• вміння розпізнавати особливості тої чи іншої ситуації, в якій опинилася особа, з метою надання відповідної, конкретної допомоги;

• вміння допомогти людині в розвитку її здатності відновлювати, утримувати та керувати навичками у різних сферах власного життя;

• оволодіння засадами роботи в міждисциплінарній команді;

• практичні знання у галузі посередництва між особами вразливих категорій та суспільством і громадою.

Ось як розповідає про програму МПСС її педагогічний керівник Юлія Бойко: «МПСС – унікальна програма, тому що з людьми відбуваються метаморфози. Це – формація. У ній дуже багато справжнього життя. Ця програма – про стосунки й про те, що вони є первинними. Про зміст життя, про присутність і відповідальність. Про любов і вдячність. Мета програми – формувати духовно здорову людину, яка дбає про свою гідність. Така людина не буде ставитися до осіб з особливими потребами як до неживих предметів, не буде «мити немічну людину, як посуд». Бо неможливо вважати себе гідною людиною, не дбаючи про гідність іншого».

Танцювально-рухова терапія

Думки Юлії мені дуже близькі. Новий “багаж”, що я отримав у процесі навчання – не сукупність інформації, яку можна покласти десь поряд із подібною з попереднього життєвого досвіду. Це дещо більше, ніж просто суха інформація. Протягом року наших зустрічей ми мали щире, зворушливе спілкування. Причому спілкування як між собою, тобто студентами, так і між нами, студентами, та викладачами. Цей досвід є безцінним. Ми вчилися один в одного, а викладачі тактовно та компетентно нас підтримували, спрямовували, допомагали зрозуміти непрості речі.

Компоненти навчання, що відносяться до різних наукових і прикладних галузей (психологія, біологія, психіатрія, медичний патронаж та ін.), згодом склалися в дещо ціле. Усе це було викладено повно, доступно й професійно. Але особливий акцент я хочу зробити на тому, як цей курс змінив сприйняття дійсності, проблем, перспектив, що пов’язані з соціальною тематикою програми. Багато з нас зрозуміли, що раніше основне почуття, що виникало під час зустрічей із людьми з інвалідністю або інших вразливих категорій – це жалість. Так, жалість, змішана з іншими почуттями, досить гідними, але саме вона переважала. І все це відбувалося на тлі абсолютної необізнаності щодо життя, потреб, почуттів людини з інвалідністю, а також її близьких та родини.

Аналіз практики

Якщо ми хочемо допомагати іншим, спершу ми повинні розібратися в собі. Супровід людей з особливими потребами – це, перш за все, стосунки. А в будь-яких стосунках ми є собою. Тож спочатку слід зрозуміти, що ми думаємо та відчуваємо, коли замислюємося над питанням: що є людина? Яке наше особисте ставлення до людини з вадами? У якій мірі у своєму ставленні до такої людини ми наслідуємо нашого Творця?

Я згадую усі наші бесіди, на яких головний наголос незмінно був на тому, що будь-яка людина завжди має однакові потреби: відчувати себе людиною, до якої ставляться гідно, а також досягати порозуміння з іншими, навіть якщо на цьому шляху є великі перепони. Цей курс саме допоміг мені остаточно зрозуміти ці важливі істини.

Учасники і керівники програми

Я дуже вдячний усім, хто допоміг мені вчитися за програмою МПСС, дуже вдячний Господеві за цю можливість, яка реалізувалася в моєму житті.

Диякон НЄЛЦУ Юрій Риков.

\У статті використані матеріали з сайту Інституту Екуменічних Студій Українського Католицького Університету (ecumenicalstudies.org.ua)\