«Досконалі речі не можна дивитися поспіхом. Їх треба розглядати повільно, оцінюючи і з розумінням». Н. Пуссен

В рамках освітнього проекту НЄЛЦУ, служителі, волонтери та співробітники Церкви отримали унікальну можливість прослухати курс лекцій Історії християнського мистецтва від завідувача кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка,доктора історичних наук Петра Миколайовича Котлярова.

Мистецтво, релігія, суспільні та політичні процеси – всі ці елементи є тісно взаємопов’язаними та впливають один на одного. Жоден з них не існує сам по собі. Так само неможливо ізолювати сучасне християнство і розглядати його окремо від його історичного контексту, від складних взаємозв’язків віри, ідей та почуттів протягом всієї історії людства. Неможливо «розплутати» сплетіння церковного та світського, духовного та матеріального. Але можна зрозуміти як вони впливають одне на одного. Саме завдяки комплексному академічному підходу пана Петра Котлярова, слухачі мали змогу не тільки дізнатись про основні віхи християнського мистецтва і навчитись вирізняти їх характерні ознаки, але також зрозуміли закономірність між світоглядними ідеями, які панували в релігійному та суспільному житті, та їхнім відображенням в різних художніх стилях. 

Як змінювалось християнське мистецтво з моменту зародження до його становлення в якості панівної релігії в Середніх віках? Яким чином релігійний світогляд впливав на архітектурні стилі, а ті, в свою чергу, на іконографічний канон? Які зміни привнесла доба Відродження та антична філософія? Як поширення ідей Реформації змінило роль та значення церковного мистецтва? 13 лекцій курсу охопили ці та багато інших питань, закінчуючи сучасним мистецтвом та його філософією.

Варто відзначити систематичний підхід до розгляду матеріалу, використання візуального супроводження та захоплюючий стиль викладу, що зробило інформацію легкою для сприйняття при збереженні її належного наукового рівня.

Відео записи курсу надалі використовуватимуться служителями для підготовки волонтерів та конфірмаційних занять.