Публікуємо першу частину перекладу документу “Церква і Ізраїль” Спільноти Протестантських Церков Європи, розробленого в 2001 році провідними теологами задля прояснення боголовського досвіду різних Церков та використання в діалозі з представниками юдаїзму.

1. Богословські спроби прояснити стосунки між Церквою та Ізраїлем

У контексті християнсько-єврейського діалогу з 1945 року християнська теологія робила різні спроби знайти відповідне визначення стосунків Церкви та Ізраїлю. Деякі з найважливіших теологічних концепцій будуть описані нижче, а потім, як другий крок, кожна буде досліджена критично. Ми починаємо з визнання того, що Ізраїль є тривалим питанням, яке не можна оминути для теологічної саморефлексії та способу, у який християнство розуміє себе. Крім того, ми керуємося розумінням того, що принципово недоречно стверджувати, що Церква замінила Ізраїль як народ Божий. Це правда не тільки тому, що Ізраїль продовжує бачити себе народом Божим на основі своєї впевненості у вірі та істині, але передусім тому, що сама християнська віра розуміє служіння Христа та обрання Церкви не як застарілі Божі обітниці Ізраїлю, але як доказ його вірності йому. Тому всі підходи, описані нижче, справедливо припускають, що теорія «позбавлення» Ізраїлю або «заміни» Ізраїлю Церквою є хибною.

1.1. Концепція «двох шляхів»

1.1.1. На дуже ранньому етапі християнсько-єврейського діалогу, наслідки якого можна відчути й сьогодні, було сформульовано уявлення про два шляхи спасіння, що йдуть паралельно один одному. Ці два шляхи мають спільну точку відліку в Єдиному Богові Авраама, Ісаака та Якова; для Ізраїлю дорога до цього Бога – Тора, а для народів – Христос.

1.1.2. Говорячи про «два шляхи», підкреслюється, що шлях Ізраїлю до Бога не менш цінний, ніж християнський шлях. Однак християнська віра не може просто говорити про два паралельні шляхи, поряд, але не пов’язані, коли йдеться про Боже об’явлення та Божу спасительну волю. Навпаки, слід пам’ятати про значення Ісуса Христа як для євреїв, так і для людей «народів»; але також слід взяти до уваги, що це значення вже відрізнялося в Новому Завіті та іншим чином відрізняється в сьогоденні, у тому сенсі, що євреї вже знають єдиного живого Бога, Якого спочатку потрібно було відкрити людям зі світу народів (1 Сол. 1:9f). Теорія «двох шляхів» також ігнорує те, як християнство виникло в юдаїзмі та було його добутком. З самого початку були євреї, які визнавали Ісуса з Назарету своїм Месією/Христом, і такі є й сьогодні.

1.2. Концепція «нескасованого завіту» та ідея включення в єдиний завіт

1.2.1. Посилання на «нескасований заповіт», пов’язане з Мартіном Бубером, було темою робочої групи «Євреї та християни», створеної на німецькому євангелічному Кірхентазі в 1961 році. Численні заяви синодів німецьких регіональних церков, а тепер і ряду церковних конституцій по-різному говорять нескасований завіт. У керівних принципах, прийнятих Реформатським Альянсом у 1990 році, «Ми та євреї – Ізраїль і Церква», настанова II говорить: «Бог не скасував Свого завіту з Ізраїлем. Ми починаємо усвідомлювати, що в Ісусі Христі ми, люди зі світу народів, які за своїм походженням були далекі від Бога Ізраїля та від Його народу, отримали честь і були покликані брати участь у вибранні та спільності в Божому завіті, які вперше були обіцяні Ізраїлю». Це має на меті висловити ідею про те, що «Новий Завіт», заснований на об’явленні в Христі (1 Кор. 11:25; Євр. 9:15; 12:24), не є другим Завітом, а завітом, поновленим, як обіцяно Єремією. 31, і, таким чином, підтвердження та подальший розвиток завіту, укладеного Богом з Ізраїлем, який виходить за межі завіту з Ізраїлем.

1.2.2. Концепція єдиного, нескасованого завіту підкреслює, що спільнота тих, хто вірить у Христа, існує завдяки акту Божого обрання, яке почалося з обрання Ізраїлю. Бог дає людям зі світу народів, які вірують у нього, участь у своєму спасінні; Церква може виразити це лише у вдячності та хвалі Богові. Але теорія нескасованого завіту залишає відкритим теологічний шлях розуміння відносин між Ізраїлем як народом Божим і Церквою як народом Божим. З одного боку, недостатньо розглядати Церкву виключно як «Церкву зі світу народів». З іншого боку, характер відновлення завіту, обіцяного в Єремії 31 і, як вважається, відбулося у Христі, залишається невизначеним. Концептуальний підхід до розуміння терміну «новий», коли йдеться про «Новий Завіт» лише як значення «оновлений», також не відповідає належному прийняттю та тлумаченню Єр. 31 у Новому Завіті (пор. Слова встановлення у Павла та в Євангелії від Луки, а також Євреям 8). Це не є адекватною відповіддю на питання про зв’язок між «новим завітом» та «старим завітом».

1.3. Прийняття концепції «паломництва народів до Сіону»

1.3.1. Дотримуючись очікування Ісаї 2 та Михея 4, що народи здійснять паломництво до Сіону наприкінці часів, можна стверджувати, що євреї та християни поділяють ту саму традицію обіцянки та надії. На цій основі була зроблена спроба точніше визначити стосунки між Ізраїлем і народами, а отже також стосунки між Ізраїлем як народом Божим і Церквою як народом Божим. Церква увійшла в історію обітниці Ізраїлю, і це розуміється як початок здійснення цього пророчого очікування.

1.3.2. Цей концептуальний підхід пов’язаний із фундаментальним вираженням надії Ізраїлю. Пріоритет Ізраїлю, згаданий у Новому Завіті (Рим. 9:4f), продовжує визнаватися; нації розуміються як «співспадкоємці обітниці». Тут також існує ідея, що Церква є добутком Божого акту обрання; вона бачить себе поряд із народом Ізраїлю на шляху до спільної мети. Але небезпека цього підходу також полягає в тому, що Церква може бути визначена як винятково «язичницька» церква. Крім того, залишається незрозумілим, як слід визначити відношення між «церквою народів», обраною у Христі, і положеннями Тори. Пророче очікування паломництва народів до Сіону чітко включає ідею про те, що в кінці часів Тора буде визнана всіма народами як дійсні Божі заповіді (Михея 4:2; Іс. 2:3f); і це викликає питання, не в останню чергу про те, як розуміти твердження Павла про дійсність Тори для тих, хто вірить у Христа (пор. Рим. 10:4).

1.4. Концепція Єдиного Народу Божого, що включає Ізраїль і Церкву

1.4.1. Була зроблена спроба, починаючи з конкретного окремого «народу Божого», говорити про внутрішню відмінність у розумінні народу Божого. Намір полягає в тому, щоб зберегти дві речі разом: суверенітет Бога, який вибирає і має милосердя, який веде все до своєї мети і буде в кінці «всім у всіх» (1 Кор. 15:28), і досвід розділення між первісним народом Божим, Ізраїлем, і Церквою, яка виникла в його середовищі і також бачить себе народом Божим, оскільки вона вкорінена в тому самому обранні.

1.4.2. Ця концепція базується переважно на Рим.9-11. У ньому висвітлюється біль, який відчував і висловлював Павло про те, що «ізраїльтяни» відкинули Євангеліє Христа (9:1-5; 10:1-4), і це включає впевненість Павла в тому, що нинішня «жорстокість серця» тих, хто не вірить у Христа, не означає їх остаточне відкинення (Рим. 11:23). Однак тут існує небезпека, що значення служіння Христа може бути зменшено: стосунки Христа з Ізраїлем залишаються відкритими, і це наводить на думку, що служіння Христа може мати рятівне значення лише для людей інших народів, а не для народу Ізраїля. Подібне критичне питання має бути поставлене щодо «розділеного народу Божого», який включає як Ізраїль, так і Церкву. Жодна з цих концепцій не повністю відповідає заявам Павла в Рим.9-11 в цілому.

1.5. Висновок.

Ці різноманітні спроби прояснити стосунки між Церквою та Ізраїлем, особливо у зв’язку з питанням «завіту» та щодо «народу Божого», є етапами незавершеного процесу теологічного міркування. Вони збагатили Церкву, її теологію та духовність. Вони створили стимул для внутрішнього діалогу між Церквами; і вони заохочували людей разом розмірковувати над позитивним поглядом на Ізраїль. Тому Церква повинна продовжувати цей процес і шукати подальших можливостей для визначення та розуміння своєї ідентичності по відношенню до Ізраїлю. Кожну відповідь, знайдену в цьому процесі, слід оцінювати за тим, чи, з одного боку, вона відповідає твердженням, зробленим у Святому Письмі Старого та Нового Завітів про обрання Ізраїля Богом і обрання Церкви в Ісусі Христі, і , з іншого, чи серйозно ставиться до того, як Бог ставиться до свого народу Ізраїлю.

Частина 2

Частина 3

Частина 4

Частина 5

Частина 6

Завершення

Джерело